Bedrijf verkopen

Verkoopbegeleiding

Onze verkoopbegeleiding voeren wij uit voor ondernemers die een (deel van) hun activiteiten willen afstoten of een aandelenpakket ter beschikking willen stellen voor familie, directie of investeerders. Bij het verkopen van uw bedrijf gaat het niet alleen om het realiseren van een goede prijs. Voor veel ondernemers spelen de continuïteit van het bedrijf en het behoud van de werkgelegenheid ook een belangrijke rol. Hierbij moet de juiste balans worden gevonden, waarbij het vrijwel nooit gaat om het snelle succes; daarvoor is het verkoopproces te belangrijk voor u. Of we nu aan tafel zitten met een strategische koper, een investeerder, een startende ondernemer die een bestaand bedrijf wil overnemen (Management Buy-in) of iemand vanuit de eigen onderneming (Management Buy-out), wij stellen altijd uw belang centraal en zullen ons maximaal inspannen om de van tevoren besproken doelstellingen te realiseren.

Iedere opdracht is maatwerk voor ons, maar doorgaans kan men in het proces “bedrijf verkopen”  de volgende stappen onderscheiden:
• Vaststellen doelstellingen
• Verzamelen informatie
• Waardering
• Opstellen informatiememorandum
• Search; het in kaart brengen van de markt en relevante partijen
• Benaderen partijen
• Eerste contact en ondertekening geheimhoudingsverklaring
• Gesprekken
• In ontvangst nemen voorstellen, doorgaans gevolgd door onderhandelingen
• Letter of Intent
• Boekenonderzoek
• Opstellen contracten
• Overdracht

Wij zorgen dat u goed beslagen ten ijs komt en begeleiden u graag uw bedrijf te verkopen.

Print Friendly
Bedrijfsovername INTROMAN Corporate Finance

Waarom INTROMAN?

  • Ruime kennis en expertise
  • > 15 jaar ervaring
  • Kennis van uw markt
Bedrijfsovername INTROMAN Corporate Finance
Print Friendly