In opdracht van deze client bepalen wij periodiek (een keer per jaar) de ondernemingswaarde. Dit geeft de aandeelhouders een betere basis voor strategische beslissingen over de koers van de onderneming. Introman Corporate Finance gebruikt hiervoor een uitgebreid waarderingsmodel wat het management en de aandeelhouders een goed inzicht geeft in de de huidige stand van zaken en wat de ‘value divers’ zijn voor de onderneming.

 

Print Friendly